Polityka prywatności

KLUCZOWE TERMINY 

My, Nas, Nasze  My Expert Ltd

Dane osobowe –  Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. 

Ustawodawstwo  – Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dyrektywa (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych związanych z czynami zabronionymi i do celów wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe: w jaki sposób są gromadzone, przechowywane i jak są przetwarzane. Dokument ten wyjaśnia także prawa wynikające z przepisów dotyczących danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie w trakcie korzystania z naszej witryny. Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma My Expert Ltd. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami  i to od niego zależy, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu. Jeśli masz jakieś pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności powinieneś(aś) skontaktować się z nami:

 • Pod adresem: My Expert Ltd, 1 Blenheim Court, Suit G01, Peppercorn Close,Peterborough, Cambridgeshire, United Kingdom, PE1 2DU,
 • Telefonicznie: 01733309001
 • Za pomocą poczty elektronicznej: info@znanyfachowiec.co.uk

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) w nawiązaniu do Data Protection Act 2018;

JAKIE DANE SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE?

Możemy gromadzić niektóre lub wszystkie następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer telefonu 
 • nazwa organizacji
 • zawód
 • dane płatnicze
 • informacje o preferencjach i zainteresowaniach

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE?

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 • bezpośrednio  podczas zakładania konta, kontaktu z nami i/lub korzystania z naszych usług
 • z informacji które o Tobie generujemy podczas naszych kontaktów z Tobą, takich jak dane zebrane z plików cookie i innych podobnych technologii, które opisano w naszej polityce dotyczącej plików cookie
 • z informacji które o Tobie zbieramy z innych źródeł, takich jak Google, Meta i źródeł dostępnych komercyjnie
 • możemy być zobowiązani przez prawo do gromadzenia pewnych danych osobowych o Tobie  ze względu na umowy zawarte pomiędzy nami. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie naszych zobowiązań wobec Ciebie i innych organów regulacyjnych.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Zgodnie z UK General Data Protection Regulation (UK GDPR), w nawiązaniu do Data Protection Act 2018 , zawsze musimy mieć zgodną z prawem podstawę do wykorzystywania danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

 • Udostępnianie i zarządzanie kontem.
 • Świadczenie naszych usług – Twoje dane osobowe są nam potrzebne do zawarcia i zarządzania kontaktem z Tobą.
 • Personalizacja i dostosowywanie naszych usług do potrzeb klienta.
 • Komunikowanie się z Tobą. może to obejmować komunikacje drogą mailową lub telefoniczną.
 • Dostarczenie Ci informacji na które wyraziłeś zgodę drogę mailową.
 • Za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu oraz/lub poczty w celu przekazania informacji, aktualności i ofert dotyczących naszych usług. Nie będziesz otrzymywać żadnych nielegalnych materiałów marketingowych ani spamu.

CZY DANE OSOBOWE SĄ UDOSTĘPNIANE?

Informacje o zarejestrowanych członkach udostępniamy wyłącznie w sposób opisany poniżej. Zwykle nie udostępniamy danych osobowych użytkowników, którzy nie są zarejestrowanymi członkami.

 • Kiedy następuje zapytanie o usługi: udostępniamy dane klienta (imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail i numer telefonu) firmom handlowym i profesjonalistom, którzy odpowiadają na prośby klienta o usługi. 
 • Kiedy odpowiadasz na prośbę o usługi:  udostępniamy informacje o firmach handlowych i specjalistach (imię i nazwisko, pełny adres wraz z kodem pocztowym, adres e-mail i numer telefonu) klientom, gdy odpowiadają na zapytanie o usługi. Tutaj wykorzystujemy Twoje dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie. Realizując nasze zobowiązania  polegające na zapewnianiu klientom dostępu do legalnych firm handlowych oraz zapewniając utrzymanie pozytywnej reputacji ,w przypadku sporu między klientem a firmą handlową udostępnimy wszelkie inne dane osobowe aby pomóc w uczciwym i rozsądnym rozwiązaniu tego sporu.

GDZIE I JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w Wielkiej Brytanii i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Oznacza to, że  dane osobowe będą w pełni chronione na mocy UK General Data Protection Regulation (UK GDPR), w nawiązaniu do Data Protection Act 2018, lub równoważnych standardów prawnych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, biorąc pod uwagę powody, dla których zostały zebrane po raz pierwszy.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA?

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, przysługują następujące prawa: 

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody;
 • prawo dostępu do  danych osobowych;
 • prawo ich sprostowania;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu;
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Jeśli zajdzie potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych w nowych celach, zostaniesz o tym poinformowani I poproszony o wyrażenie zgody. 

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE.

Plik cookie to mały plik/informacja. Zwykle pliki cookie składają się z liter i cyfr. Pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze, gdy korzystasz ze strony internetowe , a następnie mogą zostać przesłane z powrotem do strony. Proces ten jest ważny dla funkcjonalności witryny, ponieważ umożliwia zapamiętanie pewnych ważnych informacji pomiędzy różnymi stronami.

W większości przypadków będziemy potrzebować Twojej zgody na używanie plików cookie podczas korzystania z tejże witryny.

Możemy używać plików cookie bez Twojej zgody, jeśli są one niezbędne do funkcjonowania naszej witryny i świadczenia Ci usług. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której dodajesz usługi do koszyka.

Jeżeli chcemy używać plików cookie wymagających Twojej zgody, zostaniesz zapytany, czy wyrażasz zgodę na używanie tych plików cookie.

Gdziekolwiek wyraziłeś zgodę na używanie plików cookies, w każdej chwili będziesz mógł z niej zrezygnować i ją wycofać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie, polecamy stronę www.aboutcookies.org  

Nasza witryna może zamieszczać pewne własne pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu i uzyskiwać do nich dostęp. Własne pliki cookie to pliki umieszczane bezpośrednio przez nas i wykorzystywane wyłącznie przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej witryny oraz świadczyć i ulepszać nasze usługi. Korzystając z naszej witryny, możesz również otrzymać na swoim komputerze lub urządzeniu pewne pliki cookie stron trzecich. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez strony internetowe, usługi i/lub strony inne niż my. W naszej witrynie wykorzystywane są pliki cookies podmiotów zewnętrznych w celach opisanych poniżej. Ponadto nasza witryna korzysta z usług analitycznych udostępnianych przez firmę Google, które również korzystają z plików cookies. Analityka witryny odnosi się do zestawu narzędzi służących do gromadzenia i analizowania statystyk użytkowania, pozwalających nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z naszej witryny.

 • DOSTAWCA: Znany Fachowiec | RODZAJ PLIKU COOKIE: Funkcjonalne | WŁASNE / ZEWNĘTRZNE: Własne | CEL: Znany Fachowiec wykorzystuje pliki cookies oraz dane z plików w celu gromadzenia informacji o aktywności osób odwiedzających platformę. Używamy tych informacji, aby ułatwić korzystanie z platformy i ulepszyć usługi, które świadczymy naszym użytkownikom
 • DOSTAWCA: Stripe | RODZAJ PLIKU COOKIE: Płatnicze | WŁASNE / ZEWNĘTRZNE: Zewnętrzne | CEL: Używamy aplikacji Stripe, aby ułatwić proces płatności. Stripe cookies znajdujące się na naszej stronie internetowej umożliwiają bezpieczny proces  płatności. Oznacza to, że możemy na przykład przetworzyć płatność kartą kredytową lub debetową za Twoją subskrypcję
 • DOSTAWCA: Google | RODZAJ PLIKU COOKIE: Analityczne | WŁASNE / ZEWNĘTRZNE: Zewnętrzne | CEL: Używamy Google Analytics do śledzenia wzorców użytkowania w naszej witrynie. Pliki cookie Google na naszej stronie pozwalają nam analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny i pomagają nam podejmować świadome decyzje dotyczące jej ulepszenia.
 • DOSTAWCA: Google | RODZAJ PLIKU COOKIE: Reklamowe | WŁASNE / ZEWNĘTRZNE: Zewnętrzne | CEL: Używamy reklam Google do monitorowanie wyników marketingu, który jest wykorzystywany  w sieci reklamowej Google. Reklamowe pliki cookie Google w naszej witrynie umożliwiają nam analizę skuteczności naszych reklam.
 • DOSTAWCA: Facebook, X, Instagram | RODZAJ PLIKU COOKIE: Społeczne | WŁASNE / ZEWNĘTRZNE: Zewnętrzne | CEL: Używamy plików cookie z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, w celu  udostępniania treści, które uznasz za interesujące za pośrednictwem Twoich sieci społecznościowych.

KONTAKT

Aby skontaktować się z nami we wszelkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi i ochroną danych jak również  w celu złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych , skorzystaj z następujących form kontaktu:

 • Adres email: info@znanyfachowiec.co.uk
 • Adres korespondencyjny: 1 Blenheim Court, Suit G01, Peppercorn Close, Peterborough, Cambridgeshire, United Kingdom, PE1 2DU.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianom , jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład, jeśli zmieni się prawo lub jeśli zmienimy naszą działalność w sposób wpływający na ochronę danych osobowych, możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI My Expert Ltd Blenheim Court, Suit G01, Peppercorn Close, Peterborough, PE1 2DU | Listopad 2023